Reisgarantie en reisvoorwaarden

Reisgarantie en financiële zekerheid (STO-reisgarantie)

Garantie geregeld:

STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Marokko reizen met Andel gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Marokko reizen met Andel leest u of de garantie van STO Garant al dan niet van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Marokko reizen met Andel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Marokko reizen met Andel. Mocht Marokko reizen met Andel voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Indien het reisaanbod niet onder de garantie van STO Garant valt, kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Het boeken en de procedure

Nadat je van Marokkoreizenmetandel een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van SDCE per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van SDCE. Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Marokkoreizenmetandel zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren waarbij de annuleringsvoorwaarden worden toegepast.

Als je bent ingelogd bij SDCE: controleer de gegevens goed en met name is de datum van het einde van je verblijf met ons van belang.

Mocht je vragen hebben dan horen wij die graag. Ook kun je de volgende websites raadplegen:

Algemene Reisvoorwaarden

1. Reserveren

Je kunt een reis reserveren via ons e-mailadres info@marokkoreizenmetandel.nl

Ook is het mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen. De telefoonnummers vind je op onze website. Krijg je geen contact op het Nederlandse telefoonnummer dan zijn wij op het Marokkaanse nummer bereikbaar.

Wij stellen in overleg met jou een reisprogramma op aan de hand van je wensen en de door jou opgegeven aankomst- en vertrekdata.

2. Wijziging reisprogramma

Nadat de reisovereenkomst is gesloten en het reisprogramma door onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast, zullen wij in overleg met jou tot een nieuw reisprogramma komen. De reissom zal daarop worden aangepast.

Als het karakter van de reis door deze wijziging dusdanig is veranderd en wens je af te zien van het voorgestelde nieuwe programma dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren.

Mocht je nadat de reisovereenkomst is gesloten een verandering in het reisprogramma willen doorvoeren, kan dat kosteloos. De reissom wordt dan op het gewijzigde programma aangepast.

3. Last minute

Als je twee weken voor vertrek reserveert dan brengen wij 25,00 euro last minute kosten in rekening. De aanvraag wordt dan met spoed behandeld.

4. Betaling

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Marokko Reizen met Andel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Marokko Reizen met Andel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Marokko Reizen met Andel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Marokko Reizen met Andel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

5. Documenten en inentingen

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan en regelen van eventuele inentingen voor de gekozen reisbestemming.

Indien je de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van de hierboven genoemde zaken, zijn de daardoor ontstane gevolgen geheel voor jouw eigen risico en rekening.

6. Annulering

Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden.

Indien jij een annuleringsverzekering hebt en een geldige reden hebt om de reis te annuleren dan krijg je de gemaakte kosten terug van jouw verzekering.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd aan Marokkoreizenmetandel:

  • Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;
  • Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Je dient de annulering zo spoedig mogelijk door te geven per email. Als annuleringsdatum geldt de dag waarop je de mail naar info@marokkoreizenmetandel.nl hebt verzonden.

In die gevallen waarin het reizen tijdens het verblijf ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, of (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

7. Klachten en complimenten

Vanzelfsprekend proberen wij jouw reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Ondanks dat kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Vertel het ons direct dan kunnen wij samen tot een oplossing komen. Wij kunnen hiervan leren voor verdere boekingen.

Bent je tevreden laat het ons ook weten.

Privacyverklaring

lees hier…